Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศร่าง TOR

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตยานนาวา ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 โรงเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กศ.***ลว.28/09/59)
เอกสารร่าง TOR ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง
 

 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตยานนาวา
 ชื่อเรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตยานนาวา ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 โรงเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 2,533,817.00

ลำดับ  เอกสารร่าง TOR  วันที่ประกาศ  วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์

ผู้ชม 208 ครั้ง
คุณยอมรับหรือไม่
ผู้โหวต 0 ครั้ง
ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
ไม่ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
รายการความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น